پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني - 15 اسلاید  

پاورپوینت درباره خونریزی های زایمانی - 15 اسلاید


پاورپوینت درباره خونریزی های زایمانیپاورپوینت درباره خونریزی های زایمانیپاورپوینت درباره خونریزی های زایمانیعلایم :خونریزی های بدون درد كه معمولا تا زمان رسیدن به مراحل انتهایی سه ماهه دوم ظاهر نمی گردد . سقطمشخصات خونریزی بدون هشدار قبلی خونریزی بدون درد خوشبختانه اولین حمله خونریزی جندان شدید نیست كه باعث مرگ شود . معمولا به طور خود به خود متوقف شده بعدا  دوباره آغاز می گر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده - 15 اسلاید  

پاورپوینت درباره بیماریهای خونریزی دهنده - 15 اسلاید


پاورپوینت درباره بیماریهای خونریزی دهندهپاورپوینت درباره بیماریهای خونریزی دهندهپاورپوینت درباره بیماریهای خونریزی دهندهبیماریهای خونریزی دهنده :ارزیابی بیمار با اختلالات خونریزی دهنده :1-شرح حال دقیق ( سابقه شخصی وخانوادگی )2-معاینه فیزیكی 3-تستهای آزمایشگاهی شامل : پاورپوینت درباره بیماریهای خونریزی دهندهالف – Bleeding time - بررسی عملكرد پلاكت و واكنش متقابل با دیواره ع

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش  

پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش


پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارشدر فرمت پاورپوینت . 51 اسلاید قابل ویرایش ھر فردی در طول زندگی خود ممکن است دچار خونریزی گوارشی ازمری؛معده وروده شود. بویژه در افراد بالای40 سال شیوع این بیماری بیشتر است و معمولا مورد وحشت خانواده و فرد بیمار میشود زیرا ممکن است به یک بیماری مرموز در داخل شکم خود مشکوک شود . گاھی نیز ممکن است فرد بیمار در ادامه ی خونریزی وارد مراحل شوک

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش  

پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش


پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارشدر فرمت پاورپوینت . 51 اسلاید قابل ویرایش ھر فردی در طول زندگی خود ممکن است دچار خونریزی گوارشی ازمری؛معده وروده شود. بویژه در افراد بالای40 سال شیوع این بیماری بیشتر است و معمولا مورد وحشت خانواده و فرد بیمار میشود زیرا ممکن است به یک بیماری مرموز در داخل شکم خود مشکوک شود . گاھی نیز ممکن است فرد بیمار در ادامه ی خونریزی وارد مراحل شوک ومرگ ش

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش  

پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش


پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارشدر فرمت پاورپوینت . 51 اسلاید قابل ویرایش ھر فردی در طول زندگی خود ممکن است دچار خونریزی گوارشی ازمری؛معده وروده شود. بویژه در افراد بالای40 سال شیوع این بیماری بیشتر است و معمولا مورد وحشت خانواده و فرد بیمار میشود زیرا ممکن است به یک بیماری مرموز در داخل شکم خود مشکوک شود . گاھی نیز ممکن است فرد بیمار در ادامه ی خونریزی وارد مراحل شوک

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش  

پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارش


پاورپوینت با عنوان خونریزی های دستگاه گوارشدر فرمت پاورپوینت . 51 اسلاید قابل ویرایش ھر فردی در طول زندگی خود ممکن است دچار خونریزی گوارشی ازمری؛معده وروده شود. بویژه در افراد بالای40 سال شیوع این بیماری بیشتر است و معمولا مورد وحشت خانواده و فرد بیمار میشود زیرا ممکن است به یک بیماری مرموز در داخل شکم خود مشکوک شود . گاھی نیز ممکن است فرد بیمار در ادامه ی خونریزی وارد مراحل شوک ومرگ ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید  

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید


پاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوكپاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوكپاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوك}باتوجه به كانون خونریزی خونریزیها به دو دسته تقسیم می شوند:

ادامه مطلب  

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید  

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید


پاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوكپاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوكپاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوك}باتوجه به كانون خونریزی خونریزیها به دو دسته تقسیم می شوند:

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان كمك هاي اوليه در خونريزي و شوك  

پاورپوینت با عنوان كمك های اولیه در خونریزی و شوك


پاورپوینت با عنوان كمك های اولیه در خونریزی و شوك در فرمت پاورپوینت . 46 اسلاید قابل ویرایش خونریزی خارج شدن خون از درون عروق كه در نتیجه جراحت و بریدگی اتفاق می افتد.علایم و نشانه ها:رنگ پریدگی پوست و مخاط ها (علامت شایع و اولیه)

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان كمك هاي اوليه در خونريزي و شوك  

پاورپوینت با عنوان كمك های اولیه در خونریزی و شوك


پاورپوینت با عنوان كمك های اولیه در خونریزی و شوك در فرمت پاورپوینت . 46 اسلاید قابل ویرایش خونریزی خارج شدن خون از درون عروق كه در نتیجه جراحت و بریدگی اتفاق می افتد.علایم و نشانه ها:رنگ پریدگی پوست و مخاط ها (علامت شایع و اولیه)

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خونریزی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خو

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خونریزی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خو

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خونریزی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سقط جنین  

پاورپوینت با عنوان سقط جنین


پاورپوینت با عنوان سقط جنین در فرمت پاورپوینت . 30  اسلاید قابل ویرایش در تمام زنان سنین باروری که با درد و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کند،احتمال حاملگی ودر هر حامله همراه با درد و خونریزی بایداحتمال سقط … Epبررسی شود.   کنترل و درمان به عوامل متعددی بستگی دارد.25% زنان  دچار درجاتی از لکه بینی یا خونریزی می شوند.    هرگونه ترشح خونی یا خونریزی در نیمه اول بارداری رخ دهد.  خو

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی های مامایی  

پاورپوینت خونریزی های مامایی


پاورپوینت خونریزی های مامایی  37اسلاید خونریزی های ماماییخونریزی های زودرس(نیمه اول بارداری): سقط، حاملگی خارج از رحم، مول خونریزی های دیررس(نیمه دوم بارداری): پلاسنتا پرویا، دکولمان   سقط (Abortion)تعریف: پایان یافتن حاملگی به شکل خودبخود یا به طور عمدی، پیش از این که جنین از رشد و تکامل کافی برای ادامه حیات برخوردار شود. معمولا سقط به طور قراردادی به صورت خاتمه حاملگی پیش از هفته 20

ادامه مطلب  

پاورپوینت انسداد ، صدمات و خونریزی بینیپاورپوینت انسداد ، صدمات و خونریزی بینی  

پاورپوینت انسداد ، صدمات و خونریزی بینیپاورپوینت انسداد ، صدمات و خونریزی بینی


 پاورپوینت انسداد ، صدمات و خونریزی بینی 13اسلاید انسداد راه هوائی در حین خواب یا آپنه در حین خواب:   آپنه در حین خواب، قطع جریان هوا حین خواب استعلت:انسداد حلق- قطع تحریکات عصبی (سیستم اعصاب مرکزی)لارنژیت مزمنعلائم:شایعترین آپنه در حین خواب از نوع انسدادی است که بیشتر در آقایان است علائم :بخصوص در سالمندان و افراد

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی های مامایی  

پاورپوینت خونریزی های مامایی


پاورپوینت خونریزی های مامایی  37اسلاید خونریزی های ماماییخونریزی های زودرس(نیمه اول بارداری): سقط، حاملگی خارج از رحم، مول خونریزی های دیررس(نیمه دوم بارداری): پلاسنتا پرویا، دکولمان   سقط (Abortion)تعریف: پایان یافتن حاملگی به شکل خودبخود یا به طور عمدی، پیش از این که جنین از رشد و تکامل کافی برای ادامه حیات برخوردار شود. معمولا سقط به طور قراردادی به صورت خاتمه حاملگی پیش از هفته 20 حام

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونريزي زیر عنكبوتيه  

پاورپوینت خونریزی زیر عنكبوتیه


sah:خونریزی بدنبال پاره شدن یک شریان مغزی و ورود خون به فضای ساب آراکنویید علت ها:خونریزی بدنبال پاره شدن یک شریان مغزی و ورود خون به فضای ساب آراکنویید تعداد اسلایدها=46

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی  

پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی


پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایش  دهان سالم : دندان ها، از یک تاج از جنس مینا که عاج حساس را احاطه می کند و یک ریشه، که پوشش مینایی ندارد(شکل 1) تشکیل شده اند. همچنین دارای یک عصب یا پالپ می باشند، که توسط پرده ی پریودنتال، که

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی  

پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی


پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایش دهان سالم :دندان ها، از یک تاج از جنس مینا که عاج حساس را احاطه می کند و یک ریشه، که پوشش مینایی ندارد(شکل 1) تشکیل شده اند. همچنین دارای یک عصب یا پالپ می باشند، که توسط پرده ی پر

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی  

پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی


پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایش  دهان سالم : دندان ها، از یک تاج از جنس مینا که عاج حساس را احاطه می کند و یک ریشه، که پوشش مینایی ندارد(شکل 1) تشکیل شده اند. همچنین دارای یک عصب یا پالپ می باشند، که توسط پرده ی پریودنتال، که

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی  

پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی


پاورپوینت با عنوان بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی در فرمت پاورپوینت . 37 اسلاید قابل ویرایش دهان سالم :دندان ها، از یک تاج از جنس مینا که عاج حساس را احاطه می کند و یک ریشه، که پوشش مینایی ندارد(شکل 1) تشکیل شده اند. همچنین دارای یک عصب یا پالپ می باشند، که توسط پرده ی پر

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری سقط جنین.اکتوبیک  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری سقط جنین.اکتوبیک


پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری سقط جنین.اکتوبیک  35اسلایدخونریزی های زودرس(نیمه اول بارداری): سقط، حاملگی خارج از رحم، مول خونریزی های دیررس(نیمه دوم بارداری): پلاسنتا پرویا، دکولمان   صقطتعریف: پایان یافتن حاملگی به شکل خودبخود یا به طور عمدی، پیش از این که جنین از رشد و تکامل کافی برای ادامه حیات برخوردار شود. معمولا سقط به طور قراردادی به صورت خات

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع کمکهای اولیه  

پاورپوینت با موضوع کمکهای اولیه


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 53 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کمکهای اولیه ویژگیهای فرد امدادگرحداکثر تلاش خود را انجام دهیدخطرات را ارزیابی کنید (روش کم خطر را به کار بگیرید)مسئولیت های فرد امدادگر:ارزیابی صحیح و سریع موقعیتمحافظت از مصدوم و سایر افراد در صحنهشناسایی آسیب وارده به مصدوم یا بیماری اوا

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان روشهای کنترل خونریزی  

پاورپوینت با عنوان روشهای کنترل خونریزی


پاورپوینت با عنوان روشهای کنترل خونریزی در فرمت پاورپوینت . 24 اسلاید قابل ویرایش اثرات خونریزی بر بدن

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB  

پاورپوینت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB


خونریزی رحمی غیر طبیعی   (Abnormal uterine bleading (AUB  در فرمت پاورپوینت . 56 اسلاید قابل ویرایش خونریزی غیر طبیعی از واژن یکی از مشکلات شایعی است که در بخش زنان و مطب های خصوصی گریبان گیر پزشکان می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB  

پاورپوینت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB


خونریزی رحمی غیر طبیعی   (Abnormal uterine bleading (AUB  در فرمت پاورپوینت . 56 اسلاید قابل ویرایش خونریزی غیر طبیعی از واژن یکی از مشکلات شایعی است که در بخش زنان و مطب های خصوصی گریبان گیر پزشکان می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری


پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری  87اسلایدهمراه باتصویر اهداف:در پایان از دانشجویان انتظار می رود:بین علل مختلف خونریزی های نیمه اول بارداری شامل سقط، حاملگی خارج از رحم، بی کفایتی گردن رحم و مول هیداتی فرم تمایز قائل شود.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان روشهای کنترل خونریزی  

پاورپوینت با عنوان روشهای کنترل خونریزی


پاورپوینت با عنوان روشهای کنترل خونریزی در فرمت پاورپوینت . 24 اسلاید قابل ویرایش اثرات خونریزی بر بدن

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB  

پاورپوینت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB


خونریزی رحمی غیر طبیعی   (Abnormal uterine bleading (AUB  در فرمت پاورپوینت . 56 اسلاید قابل ویرایش خونریزی غیر طبیعی از واژن یکی از مشکلات شایعی است که در بخش زنان و مطب های خصوصی گریبان گیر پزشکان می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB  

پاورپوینت با عنوان خونریزی رحمی غیر طبیعی (Abnormal uterine bleading (AUB


خونریزی رحمی غیر طبیعی   (Abnormal uterine bleading (AUB  در فرمت پاورپوینت . 56 اسلاید قابل ویرایش خونریزی غیر طبیعی از واژن یکی از مشکلات شایعی است که در بخش زنان و مطب های خصوصی گریبان گیر پزشکان می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری  

پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری


پاورپوینت خونریزی های دوران بارداری  87اسلایدهمراه باتصویر اهداف:در پایان از دانشجویان انتظار می رود:بین علل مختلف خونریزی های نیمه اول بارداری شامل سقط، حاملگی خارج از رحم، بی کفایتی گردن رحم و مول هیداتی فرم تمایز قائل شود.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی خارجی  

پاورپوینت با عنوان خونریزی خارجی


پاورپوینت با عنوان خونریزی خارجی در فرمت پاورپوینت . 62 اسلاید قابل ویرایش انواع خونریزی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی خارجی  

پاورپوینت با عنوان خونریزی خارجی


پاورپوینت با عنوان خونریزی خارجی در فرمت پاورپوینت . 62 اسلاید قابل ویرایش انواع خونریزی

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو - 25 اسلاید  

پاورپوینت در حیطه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو - 25 اسلاید


پاورپوینت در حیطه تب خونریزی دهنده  کریمه کنگوپاورپوینت در حیطه تب خونریزی دهنده  کریمه کنگوپول شما  وزندگی شماhttp://ensani.sellfile.ir/ 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد کنترل مایع  

پاورپوینت درمورد کنترل مایع


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 24 اسلایدکنترل مایع کنترل مایع دکتر مسعود انتظاری اصلدانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تأمین میزان کافی مایع غیرخوراکی جهت حفظ حجم کافی مایع داخل عروقی ، فشارپرشدگی بطن چپ، برونده قلبی، فشارخون سیستمیک و اکسیژن رسانی به بافت می باشد.شرایط مشکل ساز کنترل مایع : - مسایل مربوط به جراحی(خونریزی، تبخیر،دفع به ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت خونریزی پس از زایمان  

پاورپوینت خونریزی پس از زایمان


پاورپوینت خونریزی پس از زایمان  41اسلایدهمراه باتصویر تعاریف خونریزی پس از زایمان 

ادامه مطلب  

پاورپوینت استثنایی زخم ها - 22 اسلاید  

پاورپوینت استثنایی زخم ها - 22 اسلاید


پاورپوینت استثنایی  زخم هاپاورپوینت استثنایی  زخم هاپاورپوینت استثنایی  زخم هاپول شما و زندگی شماhttp://kavirsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:زخمها به دو دسته كلی زخمهای باز و بسته تقسیم می شوند:زخم های باز ‌  پاورپوینت استثنایی  زخم ها به زخم هایی می گویندكه در آنها سطح پوست دچار صدمه و آسیب شده و خونریزی خارجی نیز رؤیت می شود. زخم های

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد فصد  

پاورپوینت درمورد فصد


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 41 اسلایدتعریف فصد: فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه به طریق تفریق اتصال معتدل عروق، در اثر نیشتر خارج می گردند. دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات : 1.فصد امری اختیاری است و در هر زمان و از هر رگ یا عضو خاص و به هر مقدار که لازم باشد می توانند خارج نمایند.2.میزان اخلاط خارج شده بر حسب ضرورت قابل تغییر است.3.چون فصد قابل ک

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان خونریزی های غیر طبیعی رحم  

پاورپوینت با عنوان خونریزی های غیر طبیعی رحم


پاورپوینت با عنوان خونریزی های غیر طبیعی رحم در فرمت پاورپوینت . 15 اسلاید قابل ویرایش علل مربوط به دستگاه تناسلی خارجی در گروه سنی قبل از بلوغ:

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1